Kursoversikt

Trafikalt grunnkurs inkl. førstehjelp

 • Dag 1 - 20.06.22 kl. 16:00 - 19:00
 • Dag 2 - 21.06.22 kl. 15:30 - 18:30
 • Dag 3 - 22.06.22 kl. 15:30 - 18:30
 • Dag 4 - 23.06.22 kl. 15:30 - 18:30

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Enern trafikkskole, Welhavens gate 6, 1530 Moss

2 000 kr

Påmelding

Førstehjelp

 • Dag 1 - 20.06.22 kl. 16:00 - 19:00

Plasser: 2

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Enern trafikkskole, Welhavens gate 6, 1530 Moss


Teorikurs (obligatorisk)

Teorikurs A1, A2, A

 • Dag 1 - 23.05.22 kl. 16:00 - 18:15

Plasser: 3+

Klasse: Motorsykkel A (A)

Sted: Enern trafikkskole, Welhavens gate 6, 1530 Moss

1 250 kr

Påmelding

Utvidelse A2 til A

 • Dag 1 - 27.05.22 kl. 09:30 - 14:45

Plasser: 2

Klasse: Motorsykkel A (A)

Sted: Enern trafikkskole, Welhavens gate 6, 1530 Moss

5 950 kr

Påmelding

Teorikurs (obligatorisk)

Teorikurs A1, A2, A

 • Dag 1 - 23.05.22 kl. 16:00 - 18:15

Plasser: 3+

Klasse: Motorsykkel A1 (A1)

Sted: Enern trafikkskole, Welhavens gate 6, 1530 Moss

1 250 kr

Påmelding

Teorikurs (obligatorisk)

Teorikurs A1, A2, A

 • Dag 1 - 23.05.22 kl. 16:00 - 18:15

Plasser: 3+

Klasse: Motorsykkel A2 (A2)

Sted: Enern trafikkskole, Welhavens gate 6, 1530 Moss

1 250 kr

Påmelding

Grunnkurs moped

 • Dag 1 - 25.05.22 kl. 13:00 - 15:30

Plasser: 3+

Klasse: Moped (AM146)

1 080 kr

Påmelding

Mopedopplæring

 • Dag 1 - 30.05.22 kl. 09:30 - 12:00
 • Dag 2 - 31.05.22 kl. 13:30 - 16:00
 • Dag 3 - 02.06.22 kl. 13:00 - 16:00
 • Dag 4 - 08.06.22 kl. 08:00 - 11:00
 • Dag 5 - 10.06.22 kl. 08:00 - 11:00

Plasser: 1

Klasse: Moped (AM146)

Sted: Enern trafikkskole, Welhavens gate 6, 1530 Moss

9 350 kr

Påmelding

Mopedopplæring

 • Dag 1 - 07.06.22 kl. 13:00 - 15:30
 • Dag 2 - 09.06.22 kl. 08:00 - 10:30
 • Dag 3 - 14.06.22 kl. 12:30 - 15:30
 • Dag 4 - 17.06.22 kl. 12:30 - 15:30
 • Dag 5 - 21.06.22 kl. 09:00 - 12:00

Plasser: 1

Klasse: Moped (AM146)

Sted: Enern trafikkskole, Welhavens gate 6, 1530 Moss

9 350 kr

Påmelding

Mopedopplæring

 • Dag 1 - 09.06.22 kl. 11:00 - 13:30
 • Dag 2 - 14.06.22 kl. 09:30 - 12:00
 • Dag 3 - 17.06.22 kl. 09:30 - 12:30
 • Dag 4 - 21.06.22 kl. 12:30 - 15:30
 • Dag 5 - 23.06.22 kl. 12:30 - 15:30

Plasser: 3

Klasse: Moped (AM146)

Sted: Enern trafikkskole, Welhavens gate 6, 1530 Moss

9 350 kr

Påmelding

Kommende kurs

Teorikurs (obligatorisk) (Motorsykkel (A))

23. mai / Enern trafikkskole, Welhavens gate 6, 1530 Moss / 1 250,00

Grunnkurs moped (Moped)

25. mai / 1 080,00

Utvidelse A2 til A (Motorsykkel (A))

27. mai / Enern trafikkskole, Welhavens gate 6, 1530 Moss / 5 950,00

Mopedopplæring (Moped)

30. mai / Enern trafikkskole, Welhavens gate 6, 1530 Moss / 9 350,00

Ta kontakt